Systemický přístup

Studenti psychologie FFUK s týmem KUDYKAMPUSU prožívají svůj volitelný předmět: „Systemický přístup v aplikované psychologii“

Ochutnávají některé systemické přístupy, které přemýšlí o lidech jako lidských sociálních systémech, vzájemně se ovlivňujících se svým prostředím.
Vzdělání je také trochu sebeterapie co myslíte?