Buďte svým vlastním studijním programem!

Jak funguje KUDYKAMPUS?

KUDYKAMPUS je experimentální vzdělávání a kariérní centrum budoucnosti současně. Každý samostatný tříměsíční modul (trimestr) zahrnuje minimálně 50 hodin skupinové práce, na vás a vašem projektu nebo záměru plus další aktivity dle vašeho výběru. Projekty/záměry nebo praxe jsou základem vašeho studijního programu.

Ano, je to úplně naopak než na běžné škole!

V běžné škole si vyberete studijní obor a potom konzumujete předepsané přednášky, absolvujete předepsaná cvičení a skládáte předepsané zkoušky. A doufáte, že vám to v životě k něčemu bude.

V KUDYKAMPUSU můžete realizovat svůj vlastní studijní program, který si definujete a řídíte tak, jak potřebujete. Vaše studijní programy by mohly být charakterizovány, třeba takto:

? Studuji na klasické škole obor, který mě zajímá a chtěl bych zvýšit účinnost svého studia

? Studuji školu, která mi nedává smysl a potřebuji změnu

? Dokončuji školu a chci svou kariéru/život nasměrovat pro mě tím nejlepším směrem

? Vlastně mi studium na školách nedává smysl, chci se sebevzdělávat a na něčem smysluplném pracovat

? Přemýšlím o vlastním projektu nebo podnikání a potřebuji se v tom posunout nebo nakopnout správným směrem

? Chtěl(a) bych rozvíjet vlastní projekt (byznys, umění, nezisk)

? Mám zaměstnání, ale nejsem v něm spokojený(á), chtěl(a) bych změnu a přesně nevím jakou

? Rád bych studoval Magii života nebo školu v Bradavicích

? Nejraději bych nedělal vůbec nic, ale nevím jak na to

Skupinová práce je základ – program trimestru

V menších skupinkách (6-12 lidí), se setkávají lidé různého věku a životních zkušeností a provázejí je naši koučové a facilitátoři. Každý účastník pracuje na vlastním zadání. Facilitátoři vytvářejí podmínky pro práci skupiny tak, aby vzájemná inspirace proudila všemi směry a aby se účastníci také individuálně rozvíjeli.

Pracovní setkání mají následující formáty:

  • Individuální nebo skupinová práce s koučem dle výběru účastníků (přemýšlení o dalším postupu, reflexe dosaženého)
  • Cvičení ve skupině propojující tělo, mysl a emoce vytvářející tělesné předpoklady pro osobní rozvoj
  • Kreativní workshopy umožňující pohled na individuální projekty z jiné perspektivy
  • Specializované semináře připravované kouči (komunikace, crowdfunding, byznys v projektech účastníků…)
  • Specializované semináře připravované samotnými účastníky (sociální sítě, lean canvas, kaligrafie a písmo…)
  • Volná setkání (networking, nesystémový freeride)

Program se tvoří agilně podle potřeb účastníků. Program Trimestru březen – květen 2019

Všichni (se) učí

Vycházíme z toho, že každý účastník zná svou budoucnost nejlépe a že za její podobu musí převzít odpovědnost sám. Věříme v sebeřízené vzdělávání. Věříme v to, že každý je schopen spoluvytvářet svůj vzdělávací systém, kde si své učitele vybere sám a také ostatním své schopnosti nabídne.

V KUDYKAMPUSU dělení na studenty a učitele nedává smysl.

Všichni jsme studenti a všichni jsme učitelé!

Pokrok je testován realitou

Zní to divně? Ano, ale jsme přesvědčeni, že bez praxe a spojení s fyzickým světem je vzdělávání pouze neužitečným intelektuálním sebeuspokojováním. Celý život se učíte a rostete na tom, co skutečně děláte.

KUDYKAMPUS si nedává za cíl kohokoli cokoli naučit. KUDYKAMPUS jen poskytne prostor k naplnění vašich záměrů Budete mít prostor ke sběru informací, k interakci s ostatními účastníky a kontaktu s lidmi, kteří mají unikátní zkušenosti v oblasti, o které se zajímáte. Budete mít prostor pracovat na rozhodnutí, kudy se v životě ubírat.

KUDYKAMPUS je vhodný pro kohokoli bez ohledu na jeho zkušenosti, vzdělání a tzv. IQ. Může se stát samostatným studiem, ale stejně tak užitečným doplňkem toho, co právě děláte.

Časové nároky

Setkání skupin a semináře jsou celodenní nebo půldenní. Individuální konzultace podle domluvy.
Předpokládaná doba setrvání v KUDYKAMPUS jsou tři měsíce. Tak je uzpůsoben program. Podle zájmu je možné navázat další trimestr, nebo nějaký čas počkat.

Výběrová kritéria

KUDYKAMPUS má omezenou kapacitu, a pokud se ho chcete účastnit, musíte splnit několik základních podmínek:

  • mít motivaci k vlastnímu růstu
  • mít vlastní záměr/projekt, který bude společným jmenovatelem vašeho konání v KUDYKAMPUSU – inspirace zde
  • věk 15 až 30 let

Poplatky a stipendijní portál

Účastnický poplatek činí 7.500 Kč za trimestr, 2.500 Kč za měsíc. To je asi polovina skutečných nákladů. Zbytek je dotován ze soukromých zdrojů. Dotace bude poskytnuta pouze nefiremním účastníkům. Pro úhradu nákladů lze uspořádat vlastní crowdfundingovou kampaň na portálu Fund4Future, našem stipendijním portálu.

Pro každý trimestr je připraveno několik stipendií pro ty, kteří si to opravdu nemohou dovolit. Stipendijní podmínky zde.

Zaujal vás KUDYKAMPUS? Dejte nám základní informace a my vám pošleme rámcovou představu, jak by první trimestr mohl ve vašem případě vypadat:

Program KUDYKAMPUS je určen pro účastníky ve věku od 15 do 30 let