Stipendia KUDYKAMPUSU

 

STIPENDIJNÍ PROGRAM KUDYKAMPUS

Je určen: pro účastníky KUDYKAMPUSU, kteří podají přihlášku do 28.2.2019, projdou výběrovým řízením, lze u nich předpokládat, že naplní účel stipendia a nemají příjem z podnikání nebo ze závislé činnosti (brigády se nepočítají).

Poskytovatel: Fund4Future, z.s.

Účelem stipendia: je ověřit možnosti samofinancování účasti na programu KUDYKAMPUS a možnosti jeho dalšího rozvoje.

Výše stipendia: odpovídá výši účastnického poplatku v 1. trimestru KUDYKAMPUSU, který začíná 28.2.2019.

Počet stipendií: 30

Další podmínky:

  • Stipendista přijme dodatečné zadání pro svou praxi:
    • Účastnit se fundraisingové kampaně prostřednictvím portálu Fund4Future
    • Poskytovat průběžná hodnocení o kvalitě projektu KUDYKAMPUS
  • Stipendium je možné kdykoli v průběhu trimestru odebrat bez udání důvodů.
  • Přerušením účasti v programu KUDYKAMPUS ze strany příjemce nebo poskytovatele stipendia nevznikají žádné straně jakékoli finanční nároky.

Školník/2.2.2019

 

Zaujal vás KUDYKAMPUS? Dejte nám základní informace a my vám pošleme rámcovou představu, jak by první trimestr mohl ve vašem případě vypadat: