KUDYKAMPUS se otvírá 9.11.2018

Magické datum! A mám narozeniny…..

Dlouhé čtyři roky, přípravné období je nejkrásnější, kromě posledního měsíce, což je křeč.

I když to vůbec nebude nikdo číst, napíšu sem něco o počátku.

Na začátku byla otázka, jak by vypadala všeobecná vzdělávací instituce, jejímž obsahem by nebylo detailní ani rámcové curriculum, ani předměty nebo témata nebo projekty. Škola pro lidi věku 12+, která se formátem podobá spíš řecké Scholé. Škola, která je v podstatě pro všechny, neboť jejím smyslem není někoho učit a specializovat se, ale umožnit každému hledat vlastní jedinečnou cestu životem, kdykoli je to potřeba.

Dnes se zdá, že taková instituce, by mohla mít takovéto parametry:

  • Je vytvořen svobodný Prostor, v němž může probíhat sebeřízené učení a vzdělávání. V němž jsou všichni účastníci rovnocenní.
  • Učení a vzdělávání je organicky propojeno s praxí (zaměstnáním, projekty a konkrétní záměry účastníků, tvůrčí činností a jiným specializovaným studiem). Tedy s životem.
  • Zakladatelé by měli zajistit nízkonákladový provoz, aby účastnické poplatky byly nízké. Účastnické poplatky budou pokrývat provoz Prostoru.
  • Interakce, procesy, vzdělávací formáty budou designovány tak, aby byly vzájemnými dary.
  • Formáty budou vznikat na pomezí či průnikem oblastí, kterým dnes říkáme Komunikace – Umění – Věda – Propojení těla a mysli.
  • Vydávání jakýkoli certifikátů nebude smysluplné.

KUDYKAMPUS je pilotním programem budoucí Univerzity. Program má ověřit její koncept. Dnes podobná Univerzita ani program neexistuje. Používáme v textu název Univerzita, protože žádný jiný vhodný zaužívaný zatím není.

Tak ať se vám hodně líbí!

Školník