Koučové a Facilitátoři

Koučové a facilitátoři

Základem programu KUDYKAMPUS je skupinová práce moderovaná systémovými kouči a facilitátory, kteří vytváří užitečné rámce pro práci skupiny, aby přínos každého účastníka byl maximalizován. Kouči jsou kvalifikováni pro práci se skupinou ve formě řízené „diskuze“, konstelací nebo propojování těla a mysli.

Dan Cícha

Jsem vegan a miluju grilování masa. Dávám prostor úvahám o rozporech ve vašich životech i v životech ostatních. Co je Pravda? A proč je prazákladem všech konfliktů?

Jsem vegan a miluju grilování masa. Dávám prostor úvahám o rozporech ve vašich životech i v životech ostatních. Co je Pravda? A proč je prazákladem všech konfliktů? Takovéto esenciální otázky života se můžou projevit i ve zdánlivě běžných rozhodnutích např.: Jak si vybrat firmu pro kterou budete pracovat? Práce se skupinou formou propojení individuálních objednávek jednotlivých účastníků – já určuji pouze formát studia, vy určujete jeho obsah (ať už jde o vaše potřeby nebo otázky na smysl/nesmysl čehokoli). Naučím vás neorganizovanosti a umění odpočívat. Pro život. Budete-li chtít.

Více než 15 let praxe v řízení rozsáhlých projektů v ČR a zahraničí. Pedagog, inženýr, psychoterapeut, sportovec, milovník zelených fazolek, fitness trenér.

Lenka Tichotová

Jít životem s nadhledem a humorem. Spojování nespojitelného. Pracovat velmi vážně nevážně.

Jít životem s nadhledem a humorem. Spojování nespojitelného. Pracovat velmi vážně nevážně. Dávat lidem prostor a propojovat se s druhými. Dát prostor sobě. Propojit se se svým tělem, pocity, s tím, co považuji za důležité, s tím, co chci. Zařídit si svůj prostor pro život nikoli podle konformních požadavků společnosti, ale tak, aby se mi v něm líp žilo.

15 let krizová intervence, systemické koučování, psychoterapie, práce s těžce nemocnými,  umírajícími a jejich rodinami, práce s dětmi a studenty, záliba ve spolupráci s dospívajícími, doktorát z klinické psychologie, výuka na katedře psychologie, vodní motoristka, výletnice.

Petr Jansa

Baví mě transformace a dojímá uzdravení. Skrze dotek či slovo. Tady a teď. Hravě.

Baví mě transformace a dojímá uzdravení. Skrze dotek či slovo. Tady a teď. Hravě.
Mám rád lidi. Zajímá mě jejich příběh a se zatajeným dechem fandím, když se hlavní hrdina vydává na cestu do neznáma - poprat se s  drakem, objevit svůj poklad, překročit svůj stín. Mám s výpravami do neznáma bohaté osobní zkušenosti a rád na nich doprovázím druhé.

Jsem vystudovaný logik, lingvista a právník, dávám a učím shiatsu, vedu rodinné konstelace, překládám knihy. Stavím dům, sázím stromy, miluji svou ženu a společně vychováváme děti.

Kateřina Rangotis

Propojení pro život, prostor, ve kterém to žije.
mnmlst jak jen to jde

Propojení pro život, prostor, ve kterém to žije.
mnmlst jak jen to jde

od speciální pedagogiky k sociálním službám, od sociálních služeb k supervizi, od supervize k psychoterapii a zpět ke speciální pedagogice

Šárka Sýkorová

Co ráda tvořím: Prostoru dostatek pro rozvoj, hravost, tvořivost. Stop všem nesmyslným omezením. Dostatek zájmu. Místo, kde sebe najdu. Prostě prostor, or? O co byste si řekli, kdybyste mohli?

Co ráda tvořím: Prostoru dostatek pro rozvoj, hravost, tvořivost. Stop všem nesmyslným omezením. Dostatek zájmu. Místo, kde sebe najdu. Prostě prostor, or? O co byste si řekli, kdybyste mohli?

Prostor pro s(ebe), t(ebe), o(ba), r(adost). Zpomalená doba. Prostranství svobody, vhledu, nadhledu, náhledu, na sebe i druhé pohledu. Místo růstu, změny, posunu, kde mohu jen tak být i v bezpečí se sesunu... a zase posbírám a nebudu v tom sám.
Propojení se svými zdroji a kvalitami, s jistotou, že v tom nejsme sami. Propojení s druhými, s čím kdo pomoct umí mi. A taky s čím já jim, v tom je ten šprým. Vědomá volba, inspirace, podpora, provokace od srdce, společná i samostatná práce.
PRO ŽIVOT ve světe, kde chceme žít.

Psychologie na FF UK, gestalt psychoterapie, systemické koučování, NLP, práce s hlasem, fascinace zvukem, muzikoterapie. HR v technologiích a vegan raw potravinách. Výuka na DAMU. Cestování. Meditace. Improvizace. Jóga. Indický tanec kathak. Bytí mezi světy.

Míra Šafařík

Prostor je k dispozici. Nabízí se nám. Smíme ho používat. Pokud ho chceme i využívat, například pro lepší Život, a to nejen náš, je dobré a vlastně nezbytné se v průběhu času Propojovat...

Prostor je k dispozici. Nabízí se nám. Smíme ho používat. Pokud ho chceme i využívat, například pro lepší Život, a to nejen náš, je dobré a vlastně nezbytné se v průběhu času Propojovat v různých sociálních systémech, například komunitách, a tím se stávat součástí sítí, ve kterých má každá svůj jedinečný a specifický smysl existence.

4 děti (24, 21, 6 a 4 roky) a jejich dvě matky, 20 let vrcholový manažer a člen orgánů korporací i malých firem, řízení a implementace změn, systemické koučování a terapie, konstelace, podnikatel, motorka, hudba, selský rozum a empatie

Martin Švihla

Život se odehrává v našich tělech, ne v mysli nebo na sociálních sítích. Život je naplňující a tvořivé mystérium, ne intelektuální úvaha.

Život se odehrává v našich tělech, ne v mysli nebo na sociálních sítích. Život je naplňující a tvořivé mystérium, ne intelektuální úvaha.
Náš život se naplňuje skutky, ne chytrými řečmi.
Opravdová změna v našem životě nastane, když se změní náš postoj, chůze nebo způsob, jak naše tělo reaguje na podněty z okolí. Změníme se, když se změní naše konání, když proměníme znalosti na schopnosti. Když se životu nebudeme snažit pouze "rozumět", ale také ho "pochopíme", propojíme se s ním, dáme mu prostor a začneme žít.
Na to však obecné návody a facebooková moudra nestačí. Každý máme svůj jedinečný způsob, jak kráčet životem. Můžeme spolu vytvořit místo pro vzájemnou inspiraci a práci.
Nalézt sebe sama však navíc vyžaduje odvahu, zvědavost a konkrétní kroky na vlastní Cestě.

30 let cvičení bojových umění (hlavně aikido), doktorát z informatiky, vytváření projektů, které denně slouží stovkám lidí, lektorování firemního vzdělávání i osobního rozvoje, terapie i individuální konzultace
www.martinsvihla.cz

Parisa Zargari

Životní a profesní zkušenosti mi ukazují, že Propojení toho, kdo jsem, a jak chci žít --svůj Život, jde ruku v ruce s tím, jakou práci chci dělat,...

Životní a profesní zkušenosti mi ukazují, že Propojení toho, kdo jsem, a jak chci žít --svůj Život, jde ruku v ruce s tím, jakou práci chci dělat, a jak v ní jsem spokojená a úspěšná podle měřítek, která si sama nastavuji.Tahle cesta je klikatá a proměnlivá.
Věřím tomu, že když se umím zastavit a unést ten prázdný Prostor v sobě a kolem sebe, ve kterém "nevím", mohu pak sama a svobodně vytvořit nový prostor pro to, co skutečně chci, aby naplňovalo můj dobrý život.

Psychoterapeutka a skupinová lektorka, která se 20 let své profesní cesty snaží jít za tím, co naplňuje její práci a život smyslem a radostí. Od produkce mezinárodních tanečních projektů po skončení VŠ, po dobrovolnictví v uprchlických táborech a humanitární práci v Afghánistánu k založení a dlouholetému vedení neziskové organizace a sociálního podniku, profesionalizaci v oblasti projektového managementu a fundraisingu, k nalezení vlastní cesty ke studiu a následnému absolvování řady psychoterapeutických výcviků k současné práci psychoterapeutky.

Martin Přibil

Nejdůležitější je vytvořit Prostor pro učení. Bezpečný, inspirativní a propojující. Propojující účastníky, informace v našich myslích, staré s novým, propojující tělo a mysl.

Nejdůležitější je vytvořit Prostor pro učení. Bezpečný, inspirativní a propojující. Propojující účastníky, informace v našich myslích, staré s novým, propojující tělo a mysl. Pro život nejvíce potřebujeme vlastní modely a vlastní cesty. Jejich nalézání je tou jedinou školou, která má smysl.

25 let podnikání v obchodě a logistice, návrhy a implementace SW, zakládání a řízení malých firem, systemické koučování a terapie, ZEN-shiatsu, astronomie, chemie, TV seriály, hudba …