Svobodná škola praha

Nový projekt Institutu pro podporu inovativního vzdělávání

Svobodná škola Praha

Svobodná škola

  • Škola otevřená mnoha inspirativním směrům ve vzdělávání a výchově (Sudbury, intuitivní pedagogika, Waldorf, lesní školy apod.)

  • Spolupráce místo soutěžení, vnitřní motivace jako to nejlepší vysvědčení.

  • Alespoň 30% času budou děti trávit na projektech v přírodě, na farmě…

  • Ostatní výuka bude probíhat v prostorách ZŠ Letohradská, Praha 7.

  • Věkově i jazykově různorodý kolektiv dětí a průvodců.

Popis projektu 

od září 2016 nabízíme pro děti na 2. stupni ZŠ prezenční výuku 5 dní v týdnu, jež bude nejprve probíhat ve věkově smíšené studijní skupině cca 20 dětí zapsaných na domácím vzdělávání pod ZŠ Stross, a od roku 2018 pak ve standardních třídách a věkově smíšených projektových týmech spadajících pod tzv. „intuitivní program“ ZŠ Stross.

 

Profil studia

Naším záměrem je být otevření všem inspirativním směrům ve vzdělávání a výchově, blízké jsou nám myšlenky Sudbury, intuitivní pedagogiky, waldorfu, lesních škol apod. Budeme podporovat spolupráci namísto soutěžení, vnitřní motivaci místo vnějšího hodnocení. Naší snahou je pak vytvořit věkově (vítáni jsou i žáci 5. tříd) a jazykově různorodý kolektiv dětí a průvodců. Část výuky bude probíhat v prostorách ZŠ Stross, Letohradská 1, cca 30 % času pak budou děti trávit na projektech v přírodě, na farmě a v jiných zajímavých lokalitách v ČR i v zahraničí.

 

Pedagogický přístup

Nechceme, aby byl předem pevně daný, měl by být výsledkem spolupráce lidí, kteří mají za sebou praxi v některé alternativní metodice výchovy, a především pak životní praxi. Jinými slovy, stejně jako v Sudbury školách i zde bude alespoň jednou týdně probíhat společný kruh, kde budou děti spolu s dospělými řešit svoje stížnosti a konflikty, diskutovat o plánech do budoucna, nastavovat si svoje vlastní pravidla apod. V otázce učení je naším záměrem prosadit princip dobrovolnosti, to znamená, že vědomě nepůjdeme proti vůli dítěte se něco neučit. Naopak v otázkách sociálních budeme očekávat určitý podíl každého člena na tom, co potřebuje skupina (fyzické práce jako uklízení, opra-vování, vaření, příprava společných akcí, zodpovědnost za něco atd.). Nerovnováhu v tom, že někdo dělá málo a jiný hodně, budeme řešit na společném kruhu – tuto věc by si měli žáci vyřešit sami mezi sebou a průvodce by měl být spíše moderátorem procesu.

 

Termíny společných setkání s budoucími učiteli-průvodci:

7.9.2016 18:00 – 20:00, ZŠ Stross, Letohradská 1, P7

Další info na: svobodnaskolapraha.cz

https://www.facebook.com/svobodnaskolapraha/?fref=ts

svobodnaskolapraha@gmail.com

Komentáře jsou zakázány.