ŠKOLY

Alternativní a inovativní školy

Hnutí reformních či alternativních škol se v západním světě objevilo před 120 lety. Některé z těchto škol, které budou brzy slavit své sté jubileum, dodnes existují - Summerhill v Anglii, Waldorfschule Uhlandshoehe či Odenwaldschule v Německu, Ecole d Humanite ve Švýcarsku, Šantinikétan či Rishi Valley v Indii. V Čechách se hned po revoluci začaly zakládat waldorfské, o pár let později montessori školy a školky, kromě toho vznikají unikátní školy, které se neidentifiují s žádným historickým proudem - např. Škola Hrou či ZŠ Londýnská. Po 20 letech existence alternativního školství se po roce 2010 převážně z iniciativy rodičů začíná pomalu zvedat druhá velká vlna zakládání inovativních škol. Navazuje na velký boom alternativních, především lesních a montessori školek. Níže zveřejněný seznam inovativních škol není v žádném případě úplný, vychází ze seznamu škol, které se v roce 2015 zúčastnily festivalu inovativních škol InoEduFestu. Seznam bude postupně doplňován.

Mapa škol

lvibrana

Lví Brána, z.ú.

Pod Vsí 238, Třebotov, 25226
Posláním Lví Brány je probouzet touhu k celoživotnímu vzdělávání, vést k ekologické udržitelnosti a podporovat ekonomickou soběstačnost. Dětem nabízíme prostor s průvodcem, který v nich rozvíjí ...
ustavni

ZŠ a MŠ Ústavní

Hlivická 1/400, Praha 8 Bohnice, 181 00
Chceme rozvíjet silné stránky školy a napravovat slabé stránky. Vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, respektu a toleranci. Podporujeme u žáků zdravý ...
scioskola

Scioškola, základní škola, s.r.o.

Pobřežní 34, Praha 8 - Karlín, 18600
Praha 11, 1. - 6. třída, cíl: připravit děti na život v rychle se měnícím světěí jen jedna konkrétní metoda, která by byla vhodná ...
v pekárně

Základní škola V Pekárně

Štyrsova 85, Mladá Boleslav, 29301
První soukromá základní škola v Mladé Boleslavi a jedna z prvních svobodných škol v České republice. Prostředí školy chce dětem pomoci, aby našly sebe samých a ...
Lesní základní škola Devětsil Lesní základní škola Devětsil - Soustředění v kruhu

Lesní základní škola Devětsil

Kostelecká 508, Kamenice (Praha - Východ), 25168
Lesní ZŠ Devětsil je soukromá škola, kterou založili rodiče dětí stejnojmenné lesní MŠ. Děti se tu nejen připravují na spokojený život v dospělosti, ale ...
kouzelneskoly

Kouzelné školy -mateřská a základní škola

Kodaňská 54/10, Vršovice, 10100
Kouzelné školy – mateřská a základní škola vznikly v roce 2009 jako školská právnická osoba s cílem využívat při vzdělávání metodu Montessori, a tím rozvíjet přirozené nadání ...
archa

ZŠ Archa

Petroupim 74, Petroupim, 256 01
Přijímat dítě tak, jak bylo stvořeno, jako jedinečné. Takto můžeme opravdu ke každému dítěti přistupovat individuálně, jako k originálu, pomáhat mu najít jeho vlastní jedinečnou cestu ...
Silvia Kutálek Gregoričková - ZakladniSkolaZaHRAda

Základní škola ZaHRAda

Riegrova 312, Tišnov, 666 01
ZaHRAda je komunitní škola založená rodiči a otevřená tomu, aby se rodiny podílely na jejím chodu a životě. Snažíme se, aby výuka vycházela z reálných situací ...
světice

ZŠ Světice

U Hřiště 151, Světice, 251 01
Základní škola Světice je moderní obecní školou, která zná svůj směr a cíl, kterého chce dosáhnout. Tímto cílem je vytvořit přirozené, příjemné a inspirativní prostředí, ...
waldorf poruba

Waldorf Ostrava-Poruba

Ľudovíta Štúra 1085/8, Ostrava-Poruba, 708 00
Bezmála sto let čítá historie waldorfských škol ve světě. U nás v Ostravě má již pětadvacetiletou tradici a novým přírůstkem jsou od dubna 2014 waldorfské ...
spolek ratolest

Ratolest – Spolek pro inovativní vzdělávání

Korálkova 520, Klatovy, 33902
Náš spolek se snaží rozvířit diskusi na téma inovací ve vzdělávání v našem městě, v Klatovech. Zároveň jsme zahájili rozhovory se zřizovatelem a řediteli škol o zavedení ...
Dobromysl

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s.

Husova 43, Plzeň, 30100
Jsme základní škola, která vychovává a vzdělává děti tak, abychom napomohli jejich všestrannému rozvoji, podpořili jejich osobitost a rozvíjeli samostatnost a zodpovědnost dětí. Základními principy, o které ...
waldorf brno

Waldorfská škola Brno

Plovdivská 2572/8, Brno-Žabovřesky, 616 00
Waldorfská pedagogika vychází z filozofického směru antroposofie R.Steinera (1861-1925). Antroposofie zkoumá vývoj člověka po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní a v mnoha ohledech se shoduje ...
příbram waldorf

Waldorfská škola a lyceum Příbram

Hornická 327, Příbram, 261 01
Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem ...
waldorf semily

Waldorfská základní škola Semily

Tyršova 485, Semily, 513 01
Waldorfská škola je celosvětově rozšířenou výraznou pedagogickou alternativou k tradičním školám. Je součástí pedagogického konceptu waldorfské pedagogiky sahajícího od mateřské školy, přes základní až ke střední ...
waldorf ostrava

Waldorfská škola Ostrava

Na Mlýnici 611/36, Ostrava, 702 00
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Waldorfská škola" aktualizovaný k 13. dubnu 2015. Dle tohoto programu vyučujeme ve všech ročnících. Od roku 1997 je naše ...
Slovacka Skola

Svobodná slovácká škola

Žádovice 38, Žádovice, 69649
Naše Svobodná slovácká škola stojí teprve na startovní čáře. Po téměř ročních úvahách o vytvoření "jiné" školy, v níž budou smysl a spokojenost nacházet naše děti, učitelé ...
Na rovině

MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi

Na Rozhledně 766, Chrudim, 53701
MŠ a ZŠ je propojena koncepcí a tu a tam dochází i na spolupráci školkových a školních dětí v rámci výuky. Kombinujeme montessori pedagogiku a projektové ...
letokruh

Základní škola Letokruh

Terezy Novákové 1947/62a , Brno - Řečkovice, 621 00
Soukromá základní škola založená rodiči. Děti pobývají často venku, jeden den v týdnu "Lesní den" tráví celý v přírodě. Učíme hrou – ...
bazinka

Lesní dětský klub Bažinka

Vodní 2, Horka nad Moravou, 78335
Lesní dětský klub Bažinka je lesní školka pro děti od 3 do 6 let. Naše zázemí se nachází poblíž CEA Sluňákov v Horce nad Moravou ...
jevicko

Gymnázium Jevíčko

A. K. Vitáka 452, Jevíčko, 56943
Kombinované lyceum při Gymnáziu v Jevíčku je unikátní maturitní obor nejen v rámci Pardubického kraje, neboť nabízí netradiční metody výuky opírající se o konstruktivismus a ...
meluzina

Lesní klub Meluzína

Městečko Trnávka 91 - Mezihoří, Městečko Trnávka, 571 01
Děkujeme za vše, co nám společná setkávání přináší. Je to radost, láska a veliký dar, moci takto žít a poznávat sebe, své ...
jilemnice

Základní škola Jílemnice

Komenského 288, Jilemnice, 51401
základní škola v Podkrkonoší. Původně sportovní zaměření. Dnes velmi těžko buduje novou vizi demokratické školy ...
gajdošova

Montessori ZŠ Gajdošova 3

Gajdošova 3, Brno-Židenice, 615 00
Naše škola má již mnohaletou zkušenost s alternativní výukou Montessori. Začínali jsme již v září 2005 otevřením první třídy - v té době jediné na Moravě ...
ZS Andilek

Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, MŠ a ZŠ

Pod Radnicí 3, Praha 5 Košíře, 15000
Montessori mateřská a základní škola Andílek tvoří koncept péče pro děti od 1,5 roku do 9 let. Sídlíme na adrese: Pod radnicí 3, Praha ...
nophoto3

SOLE by CoEdu

Petra Rezka 1190/4, Praha 4, 14000
SOLE neboli Self Organised Learning Environment znamená samoorganizované učební prostředí. V praxi to přestavuje učení založené na zvídavosti (Enquiry Based Learning), SOLE je celosvětová aktivita ...
Malý velký strom

Malý Velký strom, z.ú.

Dobrovského 16, Praha 7, 17000
Malý Velký strom je dětský klub stavící na principech waldorfské pedagogiky. Naším záměrem je vytvořit pro děti láskyplné prostředí, ve kterém budou harmonicky a všestranně rozvíjeny ...
waldorf pardubuce

Waldorf Pardubice

Gorkého 867, Pardubice 530 02
Waldorfská výuka vychází z pedagogických zásad formulovaných Rudolfem Steinerem (1861–1925). Ten se mimo jiné inspiroval učením Jana Amose Komenského, které velmi dobře znal. Tento fakt se ...
nase_skola_logo_400x357

Naše základní škola, z. ú.

Pode Zděmi 402, Liteň u Berouna, 267 27
Naše principy: Rozvíjíme všechny talenty dítěte. Bereme chybu jako součást učení. Postupujeme od konkrétního k více abstraktnímu. Využíváme diskuse a prezentace myšlenek. Vedeme ...
ZS Montessori sdružení

Montessori sdružení Praha 4, z.s

U Vápenné skály 1032, Praha 4, 14700
Montessori sdružení Praha 4, z.s. podporuje věkově smíšené Montessori třídy v ZŠ Sdružení (od září 2016 v ZŠ Jeremenkova). K dětem přistupujeme s respektem,vedeme ...
lyceum opatov

Waldorfské lyceum Praha

Křejpského 1501/12, Praha-Opatov, 149 00
Nabízí celostní, na osobnostní rozvoj zaměřené vzdělávání. Vychází především z vývojových potřeb studenta a vytváří prostor pro utváření jeho individuality, ale také zodpovědnosti za utváření svého ...
komunitni skola roztoky

Komunitní škola Roztoky, z. ú.

Přemyslovská 2241, Roztoky, 252 63
Komunitní škola Roztoky - Škola z radosti. Naše hodnoty: Vnitřní motivace a radost z učení; Vztahy a spolupráce; Učení v souvislostech; Příroda a trvalá udržitelnost; Individuální přístup a podpora ...
dědina

Waldorfské třídy při ZŠ Dědina Praha – Liboc

Žukovského 6/580, Praha 6 - Liboc, 161 00
Waldorfská škola není obvyklá školní instituce, pojatá jako poskytovatel vzdělávacích služeb, kam rodič vloží dítě, spolehne se na pedagogickou kvalifikaci učitelů a nazpět ...
bezinka

Lesní komunitní škola Bezinka

Palkovice 375, Palkovice, 739 41
Lesní klub Bezinka je projekt spolku Otevřený rodič, z.s., jehož součástmi je nyní lesní mateřská školka a lesní škola čerpající z alternativních systémů vzdělávání (př. waldorfská, ...
děti na statku Brníčko - 2015-09-08 12.18.22

Děti na statku, Brníčko

Na statku 32, Brníčko u Zábřeha, 789 75
Zatím co okolo nás běží světové dění, my jdeme vlastním tempem a máme na všechno dost času. Žijeme v otevřené krajině. máme svoje ...
skola_kairos

Škola Kairos

Array. května 5, Dobřichovice, 25229
Kvalitní, efektivní a smysluplné vzdělávání v Dobřichovicích, 4 smíšené třídy, které pokryjí celých 9 let ZŠ. Učitelé opravdové osobnosti hodné následování, profesionálové na svém místě. Podnětné ...
Svobodná základní škola

Svobodná základní škola, o.p.s.

Řetouň 13, Malečov, okr. Ústí nad Labem, 40002
Svobodná základní škola, o.p.s. je soukromá základní devítiletá škola, jejímiž pedagogickými východisky jsou myšlenky Rudolfa Steinera, tedy waldorfská škola. Je to jedna ze ...
lesniskolazeme

Lesní škola a školka ZeMě

V úvoze 95, Řevnice, 25230

Malá chaloupka v úpatí Brdských lesů, místo svobodného tvořivého kruhu rodičů, kteří se chtějí vzdělávat a růst společně se svými dětmi a nepřenechávat zodpovědnost za ...
Jilemnice

Základní škola Jilemnice

Komenského 288, Jilemnice, 51401
základní škola v Podkrkonoší. Původně sportovní zaměření. Dnes velmi těžko buduje novou vizi demokratické školy ...
Hrou za výlohou

Za výlohou, z. s.

Bubenečská 37, Praha 6, 16000
Motto: "Otázky jsou více než odpovědi!" Málo hodnotíme, spíše prožíváme společnou radost z objevování a podněcujeme dětskou zvídavost. Pracujeme s mapami učebního pokroku. Vycházíme z konstruktivistické ...
prwosenka

Klub PrWosenka, lesní školka a škola waldorfského typu

Na Kopci 2108/48, Karviná - Mizerov, 734 01
Klub PrWosenka se nachází v Karviné a zahrnuje jak školku tak školu. Lesní školka PrWosenka nabízí dětem program lesních školek doplněný o základy ...
hořice gympl

Soukromé gymnázium Hořice

Blahoslavova 2105, Hořice, 508 01
Škola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího procesu, ne pouze na jeho výsledek. Záměrem Hořického gymnázia je umožnit žákům harmonický rozvoj osobnosti a pomoci ...
WS Olomouc.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc

Kosinova 876/3, Olomouc, 779 00
Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc Školka i škola přistupuje ke každému dítěti s ohledem na jeho individualitu. Vzdělávání a výchova vycházejí z waldorfské pedagogiky, ...
waldorf semily

Waldorfské lyceum Semily

Jana Žižky 375, Semily, 513 01
Waldorfská pedagogika se snaží vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, a proto výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby ...
skola 21 logo

Škola 21

Vlašimská 13, Vršovice, 10100
ŠKOLA 21 je koncipována pro mladé lidi do 33 let. Vychází vstříc všem, kteří si uvědomují nedostatky současného vzdělávacího systému a přejí si vzdělávat se svojí cestou ...
ZS MS Ctyrlistek

ZŠ a MŠ Čtyřlístek

Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 68601
ZŠ Čtyřlístek je úplná škola s alternativními metodami výuky, která již 20 let přistupuje individuálně ke každému žákovi. Cílem naší práce s žáky je vytvářet ...
davinci

Škola da Vinci

Na Drahách 20, Dolní Břežany, 25241
Mateřská škola, Základní škola da Vinci a v září 2015 otevřené gymnázium je společenstvím učitelů a studentů, kde si každý člen může najít své místo ...
ŠKOLY

Labyrinth – laboratorní škola

Žerotínovo nám. 6, Brno 602 00 Labyrinth je úplnou základní školou s bilingvním programem a první laboratorní školou v České republice. Je postaven na individuálním přístupu ke každému dítěti a ...
purkrabka

ZŠ Purkrabka

Smiřických 2, Škvorec , 25083
Jsme malá venkovská soukromá škola rodinného typu v obci Škvorec v okrese Praha - východ. Zřizovatelem je Purkrabka o.p.s., která vznikla z iniciativy rodičů budoucích školáků ...
hučák

ZŠ Hučák

V Lipkách 692, Hradec Králové, 500 02
Jsme škola v Hradci Králové která rozšířila nabídku základního vzdělávání o školu rodinného typu, která využívá Jenský plán jako základní vzdělávací koncepci. Škola, která ...
koventinka

Koventinka

Ledecká 23, Plzeň, 323 00
Koventinka je místem rozvoje dětí od 6 do 12 let (v režimu individuálního vzdělávání) a nabízí vhodnou alternativu žákům prvního stupně základní školy, kterým nevyhovuje klasický ...
livingston

ZŠ Livingston

Vážská 998/2, Praha-Čakovice, 196 00
„Škola tu není od toho, aby se dítě bálo před učitelem udělat chybu. Ale aby se cítilo bezpečně tam, kde se učí poznávat svět kolem sebe.“ ...
lesní klub jurta

ZŠ Jurta

Vítězství 29, Děčín 33 - Nebočady, 405 02
V září 2014 jsme otevřeli jednu třídu 1. stupně základní školy. ZŠ Jurta je malotřídní, prvostupňová (1. - 5. ročník). Navazujeme tím na ...
pianeta

Montessori PIANETA Bohumín

Bezručova 190, Záblatí, Bohumín, 735 81
Pedagogika Marie Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová obobí dítěte, plně koresponduje s moderními psychologickými teoriemi. Vychází z potřeb malého ...
Klbu Petrklic

DLK Petrklíč

Ostrožská 68, Moravský Písek, 69685
Dětský lesní klub Petrklíč funguje na principech lesní mateřské školky, je pro děti 3-6 let, sídlí ve Bzenci, přímo u lesa a jako kryté zázemí slouží ...
školamyšl

Školamyšl

Smetanovo náměstí 15, Litomyšl, 570 01
V naší škole nabízíme: rodinnou atmosféru malé základní školy, učení se v souvislostech a prožitkem, podporu jedinečnosti každého z dětí (třída do 15 dětí), prostor ...
muj projekt

ZŠ Škola Můj Projekt Praha

Schulhoffova 844/2, Praha 11, 14900
NÁŠ SVĚT JE I MŮJ PROJEKT Žáka vnímáme jako osobnost, který je tvůrcem svého života a nese odpovědnost za vlastní učení, společně s ním prožíváme svět ...
heureka_logo

ZŠ Heuréka Brno

Pellicova 20/2c, Brno, 602 00
Heuréka je soukromá škola, jejíž vzdělávací koncepce respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Konkrétní metody a aktivity však upravujeme tak, aby byly v souladu s ...
Lesni Skolka Zeme

Lesní škola ZeMě

V úvoze 95, Řevnice, 25230
Malá chaloupka v úpatí Brdských lesů, místo svobodného tvořivého kruhu rodičů, kteří se chtějí vzdělávat a růst společně se svými dětmi a nepřenechávat zodpovědnost za vzdělání ...
nophoto3

Sloboda k výchove o.z.

Smetanova 13, Bratislava, SK-81103
Iniciativa pro další waldorfskou školu v Bratislavě ...
Bodlánka

ZŠ Bodláka a Pampelišky, o.p.s.

Veliš 40, Veliš, 50721
Naše škola vznikla jako venkovská málotřídní škola v obci, která má cca 130 obyvatel. Jednalo se o alternativu ke stávající vzdělávací nabídce v regionu. Postupem času se ...
Pro Rodinu 1

Pro rodinu – rodinné a vzdělávací centrum, MŠ a ZŠ

Pod Radnicí 3, Praha 5 Košíře, 15000
Montessori mateřská a základní škola Andílek tvoří koncept péče pro děti od 1,5 roku do 9 let. Sídlíme na adrese: Pod radnicí 3, Praha ...
letohrad fotka

WALDORFSKÁ ŠKOLA PRAHA 7

Letohradská 1, Praha 7, 170 00  Jsme škola waldorfského charakteru, ale stejně jako nechceme srovnávat mezi sebou jednotlivce, nechceme se porovnávat s žádnou jinou školou. Zároveň propojujeme prvky, které jsou pro ...
naberanku

ZŠ a MŠ Na Beránku – Montessori

Petoldova 3373/51, Praha 12 - Modřany, 14300
Montessori program je jedním ze dvou vzdělávacích programů ve škole Na Beránku. Pracujeme podle vlastního ŠVP. Výchova a vzdělávání je postaveno na celostním přístupu ...
zš v pohybu

ZŠ V Pohybu

Štolbova 2665, Pardubice, 530 02
Jak učímě? Především tak, aby to děti bavilo a do školy se těšily! To je pro nás velice důležité a proto vycházíme z kombinace pedagogických směrů ...
Vít Beran - personal

Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420

Předškolní 420, Praha Kunratice, 14800
Popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn...popis školy bude doplněn ...
hlasek

Škola HLÁSEK

U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718
Jsme vesnická, rodinná škola. Využíváme bohatou komunikaci s rodinami, moderní metody vzdělávání (matematika podle Hejného, kritické myšlení, plánování práce dětí, FIE, prvky Začít spolu, Kompetentní ...
zšmozaika

ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 516 01
Mozaika poskytuje dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální schopnosti a předpoklady. V pedagogické práci klade velký důraz na individuální přístup, vstřícný ...
monte-ostrava

ZŠ Monte Ostrava

Matrosovova 833/14, Ostrava-Hulváky, 70900
Pedagogika Marie Montessori je alternativní výchovně-vzdělávací program, kterým začala před 100 lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Marie Montessori. Tento systém vychází ze zásad ...
zš londýnská dobře

ZŠ Londýnská

Londýnská 782/34, Praha 2, 120 00
Základními pilíři našeho vzdělávacího programu Svobodná základní škola jsou: Integrace výuky jednotlivých předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech. Práce žáků ...
přírodní škola

Přírodní škola Praha

Letohradská 1, Praha 7, 170 00
Přírodní škola byla založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Naší hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ...
sofie

Sofie – mateřská a základní škola, o.p.s.

Žižkova 286/12, Říčany, 25101
Moderní mateřská a základní škola rodinného typu pro současné děti v Říčanech u Prahy. Učíme prožitkem, který buduje skutečnou znalost a pochopení, stavíme na řádu a definovaných ...
ficestar

Five Star Montessori

Lány 34, Brno-Bohunice, 625 00
Jsme malá, otevřená škola, ve které se děti cítí příjemně a bezpečně. Chceme, aby k nám děti chodily rády - vytváříme pro ně prostředí plné podnětů ...
pojdteven

Lesní dětský klub Pojďte ven

Lošov 99, 779 00
Lesní dětský klub s celotýdenním provozem pro 15 dětí v krásném prostředí lesa u přehrady v Lošově. Děti tráví prozkoumáváním lesa, luk, potůčků a okolí celé dopoledne ...
ZS Hlasek

Školy HLÁSEK

U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718 Jsme vesnická, rodinná škola. Využíváme bohatou komunikaci s rodinami, moderní metody vzdělávání (matematika podle Hejného, kritické myšlení, plánování práce dětí, FIE, prvky Začít spolu, ...
heureka_logo

ZŠ Heuréka Úvaly u Prahy

Smetanova 203, Úvaly u Prahy, 250 82
Základní škola Heuréka v Úvalech otevřela jednu věkově smíšenou třídu (1. až 4. ročník) s maximálním počtem 24 dětí. Na výuce se současně podílí ...
lesnirodinnyklub

Lesní rodinný klub na Tišnovsku

Brusná 24, Lomnice, 679 23
Lesní rodinný klub na Tišnovsku je komunitní lesní školka otevřená tomu, aby se rodiny podílely na jejím chodu a životě. Přinášíme dětem možnost strávit významnou část ...
scio-olomouc

ScioŠkola Olomouc

Horní nám. 285/8, Olomouc, 779 00
Jsme škola otevřená různým podnětům. Nedržíme se dogmaticky jedné určité pedagogické doktríny. Díky dlouhodobému působení Scio v oblasti vzdělávání spojeným se sledováním vzdělávacích trendů, odborných ...
lvicata

Univerzitní základní škola a mateřská škola Lvíčata

Thákurova 1, Praha 6, 16041
První univerzitní základní škola při univerzitě v České republice se zaměřuje na přírodní vědy a techniku. Nabízíme naplnění individuálních vzdělávacích potřeb v menším kolektivu žáků za ...
Jedna radost Poděbrady budovu nemáme --) - IMG_2397

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí

Školní 73, Pňov - Předhradí, 289 41
Jsme školou pro školáky, kteří přicházejí a mají už "svůj program". Nechtějí po nás, abychom jim "nakládali" něco dalšího. Chtějí spíš vytvořit podmínky, aby ...
nophoto3

Vzdělávání ve skupině Valašské Klobouky

ČSOP Kosenka, Brumovská 11, Valašské klobouky, 76601
Vzdělávání ve skupině ve Valašských Kloboukách vzniklo z iniciativy rodičů dětí Lesního dětského klubu Vrběnka, kteří pro své děti chtěli navazující vzdělávání ve stejném ...
kladno

Montessori Kladno

Pařížská 2249, Kladno, 272 01
Základní škola Montessori je školou otevřenou široké veřejnosti. Škola sídlí v Kladně v Pařížské ulici jako odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ...
Brandola

Brandola

Mezivrší 125/4, Praha 4, 14700
Brandola - branická domácí škola pro 6-8 dětí prvního stupně ZŠ. Nabízí klidné a přívětivé prostředí pro vzdělávání dětí mladšího školního věku s velkým individuálním přístupem ...
aopava

ZŠ Labyrint

Komenského 135, Lhota u Opavy, 747 92
Výuka v ZŠ Labyrint Lhota vychází z principů Montessori pedagogiky, intuitivní pedagogiky, projektového vyučování a dalších inovativních pedagogických směrů ...
monte jablonec

Montessori škola Jablonec

Array. května 272/76, Jablonec nad Nisou, 466 01
Vzdělávací program "Montessori" je založen na poznání, respektování a rozvíjení individuálních a vývojových potřeb, možností a zájmů každého žáka. Má činnostní a praktický ...
majka

Sdružená škola Majka

Hybešova 14, Brno, 60200
Škola sdružující děti vedené v individuálním vzdělávacím plánu nabízející svobodné vzdělávání, s plným respektem vůči volbě, tempu a zájmu každého dítěte. Bez hodnocení, testování, úkolování domácími úkoly ...
spolecnost montessori

Společnost Montessori ČR

Rakovského 3136/1, Praha 4 Modřany , 14300
Jsme nezisková organizace, která po roce 1998 začala v ČR šířit informace o Montessori pedagogickém systému a vzdělávat učitele. Metodicky, finančně i jinak jsme ...
Lukáš Neubert - Živá škola Olomouc - práce v jurtě

Živá škola Olomouc

Wellnerova 451/8, Nová Ulice, 77900
Jsme malá vzdělávací skupina v bezprostřední blízkosti Olomouce, která nabízí vysoce individuální přístup k dítěti a partnerské prostředí pro rodiny dětí. Sdílíme prostředí jurty v zahradě ...
RC Kastanek

Rodinné centrum Valašské Klobouky. o.s.

Luční 901, Valašské Klobouky, 76601
Pracujeme v trojkombinaci Rodinné centrum Kaštánek- Lesní dětský klub Vrběnka- Vzdělávání ve skupině Kosenka. Vzdělávání ve skupině vyvstalo z přirozené potřeby rodičů pokračovat s dětmi ve ...
svobodná prha

Svobodná škola Praha

Letohradská 1, Praha 7, 170 00
Naším záměrem je být otevření všem inspirativním směrům ve vzdělávání a výchově, blízké jsou nám myšlenky Sudbury, intuitivní pedagogiky, waldorfu, lesních škol apod. Budeme podporovat ...
slunenka

Lesní školka Sluněnka Olomouc

Dolní novosadská 81, Olomouc, 77900
Plánujeme založit lesní školu od šk. roku 2016/17. Bude to škola vzdělávající podle waldorfského školního vzdělávacího programu, legislativně založená na principu domácího vzdělávání. Našim garantem je ...
Alena LAláková - Komunitní škola Jeden strom

Komunitní škola Jeden strom

Střední 367, Černošice, 25228
Komunitní škola Jeden strom se nachází v lokalitě Prahy Západ v Černošicích. Jedná se o malotřídní školu určenou pro žáky 1.-5. třídy, kteří jsou rozděleni do dvou ...
wald lyceum ostrava

Waldorfské lyceum Ostrava

Klicperova 504/8, Ostrava, 709 00
Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti (holistické pojetí výchovy a vzdělávání). Pojetí vzdělávání ve škole tedy vychází z potřeb osobnostního ...
ZS v pekarne

Základní škola v Pekárně

Štyrsova 85, Mladá Boleslav, 29301
První soukromá základní škola v Mladé Boleslavi a jedna z prvních svobodných škol v České republice. Prostředí školy chce dětem pomoci, aby našly sebe samých a ...
sciobrno

ScioŠkola Brno

Sokolova 145/4, Brno-jih-Horní Heršpice, 619 00
Kromě moderních principů a pohledů do budoucna, zájmu o rozvoj dětí, který je vlastní všem ScioŠkolám, má ta brněnská i jednu výhodu, na kterou jsme ...
tri udoli

Tři údolí

Libčická 333, Praha 8, 18100
Jsme komunitní škola, která vzniká jako logické pokračování 2 tříd naší lesní školky. Zázemí máme v Čimicích a v Troji. Táhne nás to ale ven do ...
Edisona

EDISONA

V potočkách 2134, Praha 12, 14300
VIZE: "Škola plná nápadů a šťastných dětí." HODNOTY: smysluplnost, otevřenost, svoboda a zodpovědnost, vědomé bytí. Budujeme školu s návazností MŠ a po ZŠ i SŠ ...
Novitas

Škola Novitas

Lipová 11, Čestlice, 25101
Jsme základní škola působící v několika menších pobočkách (síťová škola) na jižním okraji Středočeského kraje. Díky tomuto unikátnímu a ucelenému systému propojení menších poboček může škola přijít ...
jinonice

Základní škola waldorfská Praha – Jinonice

Butovická 9/228, Praha 5 - Jinonice, 158 00
Základní waldorfská škola v Jinonicích je školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Vznikla z iniciativy rodičů organizovaných ve Spolku pro založení a ...
stansesamsebou

Staň se sám sebou

Mokrá 1285, Praha 4, 14900
Víceletý program, ve které provázíme mladé lidi (14-19 let) na cestě k dospělosti. Podporujeme je v tom, aby byli sami sebou, aby našli své místo ve ...

Komentáře jsou zakázány.