Pro učitele

Pro učitele

a) Netradiční a praktické vzdělávání učitelů

Celoroční unikátní projekt  bude probíhat v pražských prostorách Institutu (Myslíkova 31) formou šesti zhruba pětihodinových odpoledních bloků. Nechceme učitelům pouze a znovu opakovat, jak by to či ono mělo být. Za podpory zkušených mentorů z řad lídrů spřátelených škol budeme hledat možná východiska existujících problémových situací napříč všemi inovativními směry, s nimiž budou přicházet sami účastníci.

Harmonogram 2016/17

  • 26. 9. 2016 (pondělní odpoledne – vždy cca 15-20 h včetně občerstvení), Motivace vnitřní a vnější, svoboda a hranice
  • 1. 11. 2016 (úterní odpoledne), Demokracie a žákovská samospráva
  • 14. 12. 2016 (středeční odpoledne), Alternativní pedagogické proudy, dnešní společnost a klíčové kompetence
  • 1. 2. 2017 (středeční odpoledne), Vývojová psychologie a jak výuku přizpůsobovat věku, malotřídní model
  • 21. 3. 2017 (úterní odpoledne), Jak maximálně využívat prostor mezi mantinely, které nám staví stát, rodiče a my sami
  • 25. 5. 2017 (čtvrteční odpoledne), Individualizace, vnitřní diferenciace a specifické děti

Registraci do projektu a více informací najdete zde.

b) Doprovázení, mentoring, supervize

Vedle supervize školních kolektivů poskytujeme i individuální mentoring pro jednotlivé učitele – otázky metodiky a komunikace se žáky; hospitace na hodinách a zpětná vazba k vyučování; řešení konfliktů; komunikace s rodiči; pomoc se znovunastolením klíčových vztahů.

Komentáře jsou zakázány.