Pro školy

Pro školy

Nově vznikající školy

osobní doprovázení v těchto oblastech:

A. Právně-finanční aspekty vzniku školy; Jak stihnout včas založení školy a jaká jej doprovází rizika; Konzultace ŠVP.

B. Hledání a výběr učitelů; Hospitace a praxe v existujících inovativních školách; Příprava učitelů na seminářích.

C. Tvorba týmu a společné vize, strategie školy a sladění učitelů, žáků, rodičů a vedení; Jak nastolit správné vztahy, základní pravidla a rozhodovací pravomoce.

D. Pomoc s propagací ideje školy – osvětové přednášky pro rodiče a učitele v regionu; Vhodná literatura, propagace na webu a sociálních sítích; Konzultace a optimalizace propagačních akcí školy.

E. Pomoc se zápisem dětí do první třídy; Školní zralost; Na co si dát vždy pozor.

Zavedené školy

supervize a mentoring

F. Inspirace ke změnám ve škole, jejich zavádění a realizace

G. Po prvním půlroce existence školy pomoc s harmonickým přechodem od stádia přípravy školy do každodenního školního provozu (tento přechod většinou velmi zahýbe vztahy a představami jednotlivých členů školní komunity, mnozí těžce nesou nesoulad mezi realitou a původní vizí).

H. Tvorba týdenního rozvrhu; Časový rozvrh projektů a jejich návaznost; Soulad s RVP a ŠVP.

I. Doprovázení a mentoring jednotlivých učitelů – otázky metodiky a komunikace se žáky, popř. i hospitace na hodinách a zpětná vazba k vyučování.

J. Práce s kolegiem učitelů a rodičovskou komunitou formou přednášek a workshopů.

K. Řešení konfliktů; Pomoc se znovunastolením vztahů a rovnováhy mezi hlavními aktéry.

L. Pomoc s převedením idealistických vizí do praktické reality.

M. Metodická podpora při výuce.

V současné době poskytujeme dlouhodobou supervizi / mentoring těmto školám:

ZŠ Letohradská Praha (intuitivní třídy), Škola Jedna Radost Poděbrady, ZŠ Purkrabka Škvorec, Škola Dobromysl Plzeň, ZŠ Labyrint Lhota u Opavy, Svobodná Škola Praha.

V Česku dosud téměř neexistují supervizoři specializovaní na vzdělávání. I proto jsme se rozhodli od září 2016 pořádat speciální školení ředitelů a supervizorů škol. Školení probíhá 3-4 krát ročně jak v Praze, tak i v  Brně. Pod vedením zkušených zahraničních lektorů Marcela Desaxe a Thomase Pedroliho  chceme vytvořit bezpečný prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci a podpořit osobnostní rozvoj skrze hlubší sdílení a aktivity zaměřené na zvládání složitých situací vedení týmu, práce s rodiči či financemi. Pokud byste měli zájem, napište nám.

Rádi k vám přijedeme a uspořádáme přednášky a besedy o:

 

Hodnocení a známkách – tajemství vnitřní motivace

Matematika pohybem a objevem

Práci na sobě aneb jak předcházet vyhoření

Psychologii dospívání – jak a co učit v době puberty

Vztahu mezi učitelem a rodičem – řešení konfliktů

Přehledu a porovnání alternativních proudů u nás i ve světě

Waldorf; Montessori; Summerhill – ideál, dnešní realita a úkoly do budoucnosti

Zakládání inovativních škol, budování týmu a překážkách na cestě

Hrách a filosofii intuitivní pedagogiky

Komentáře jsou zakázány.