DEBATA – Zanikne škola tak, jak ji dnes známe?

Nejen v České republice roste popularita tzv. alternativních škol. Jsou charakterizovány alternativními metodami v organizaci výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse či problémových úkolů. Roste také zájem o domácí vyučování.

Jsou „klasické“ školy s výukou v lavicích přežitkem? Jaká je role školy ve městě, ve Vaší komunitě a ve společnosti jako celku? Naplňuje škola společenské očekávání dnes i s vizí do budoucnosti? Co rodiče očekávají od školy jako instituce?

PANELISTÉ: Milan Hejný, Ondřej Neumajer, Pavel Kraemer, Vít Beran, Zuzana Nehajová

MODERUJE: Dáša Divišová

16.2.2017 pořádal Institut pro politiku a společnost

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.